Wielkopolan droga do wolności

„Wielkopolan droga do wolności” – pod takim hasłem odbyło się spotkanie profesora Janusza Karwata z młodzieżą ze szkół w Koziegłowach oraz
z Bolechowa. Janusz Karat jest profesorem zw. dr hab.  nauk humanistycznych
w zakresie historii, jego zainteresowania badawcze to m. in. powstania
na ziemiach polskich, zaboru pruskiego, a przede wszystkim Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919.

Wykład poruszył niezwykle ważny temat formowania się armii wielopolskiej
w tamtych właśnie czasach, sposobów jej finansowania, wyposażenia oraz sprawnej organizacji i zarządzania. Wielkopolanie walczyli potem w wielu miejscach i powstaniach w Polsce, chociażby w powstaniach śląskich i Bitwie Warszawskiej 1920 roku.

Kolejnym z poruszanych aspektów była praca u podstaw i zakładanie licznych towarzystw. Zrzeszały one różnorodne grupy jak ziemiaństwo czy rolników. Jedną z największych organizacji było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Prężnie rozwijał się też skauting, czyli dzisiejsze harcerstwo.

Dbałość o zrzeszanie się i żarliwe pielęgnowanie polskości przyczyniły się później do sukcesu Wielkopolan i doprowadzenia Powstania Wielkopolskiego
do zwycięstwa. Mimo powodzenia powstanie nie zapisało się w pamięci całego narodu jako znamienne.  Dlatego też, w przypadającej w tym roku rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości powinniśmy zwrócić szczególną uwagę
na kultywowanie pamięci o bohaterskiej walce wyzwoleńczej naszego regionu.

 

Skip to content