ZAPRASZAMY NA SENTYMENTALNĄ PODRÓŻ W CZASY PRL-U !

Przez cały lipiec i sierpień w filii w Owińskach będzie trwała wystawa przedmiotów właśnie z tego okresu. Starsi czytelnicy będą mieli okazję wrócić na chwilę do dawnych czasów, a młodzi poznać rzeczywistość, w jakiej funkcjonowali ich rodzice czy dziadkowie. Wystawa będzie też okazją do zaprezentowania literatury, która opowiada o życiu w PRL-u.

Jeśli macie w domu przedmioty z tamtych czasów, prosimy u użyczenie ich bibliotece na czas wystawy- w tym celu prosimy o kontakt z filią w Owińskach- tel. 61 415 29 74 mail owinska@biblioteka.czerwonak.p

Skip to content