Jak korzystać

Aby zapisać się do biblioteki, należy:

 • przyjść do biblioteki głównej lub jednej z filii biblioteki (Koziegłowy, Owińska, Bolechowo)
 • zapoznać się z obowiązującym regulaminem,
 • przedstawić bibliotekarzowi dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • w przypadku osób niepełnoletnich: niezbędna jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego, jego dokument tożsamości, numer PESEL osoby niepełnoletniej
 • w przypadku obywateli innych krajów nieposiadających numeru PESEL: paszport lub inny dokument tożsamości
 • wypełnić zobowiązanie, które potwierdza znajomość i akceptację regulaminu
 • uiścić opłatę wpisową w wysokości:

– osoba pełnoletnia, nieucząca się – 10 zł

– dzieci, młodzież ucząca się i renciści – 5 zł

– trzecie dziecko w rodzinie, osoby po 70. roku życia – bezpłatna rejestracja

 • Tak, do biblioteki mogą zapisać się osoby nie posiadające zameldowania stałego po dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości 50 zł – jednorazowo.
 • Mieszkańców Gminy Czerwonak nie obowiązuje kaucja
 • Jednorazowo z jednej filii można wypożyczyć 5 książek i 3 audiobooki.
 • Należy wejść do katalogu biblioteki online.
 • Zarejestrować się wpisując swój numer PESEL i numer karty czytelnika.
 • Wprowadzić własny login i hasło.
 • I już można się logować do swojego konta, dzięki któremu wiemy jakie pozycje mamy wypożyczone i do kiedy. Możliwa jest również rezerwacja książek online.
 • Zamawiać można tylko te zbiory, które nie są aktualnie wypożyczone i/lub zamówione przez innych czytelników w ilości 5 sztuk. Zamówień można też dokonywać bezpośrednio w bibliotece, telefonicznie, mailowo podając numer karty bibliotecznej lub przez internetowe konto czytelnika.
 • W przypadku korzystania z usług kilku filii Czytelnik może zamówić książki
  Zamówione książki oraz audiobooki na półce rezerwacji czekają 5 dni.

Przedłużenia można dokonywać wyłącznie przed upływem terminu zwrotu, wyznaczonego w dniu wypożyczenia w następujący sposób:

 • bezpośrednio w bibliotece
 • telefonicznie
 • mailowo

Przedłużenia można dokonywać wyłącznie przed upływem terminu zwrotu, wyznaczonego w dniu wypożyczenia w następujący sposób:

 • bezpośrednio w bibliotece
 • telefonicznie
 • mailowo

UWAGA! Zbiory, których termin zwrotu chcemy przedłużyć, nie mogą być zamówione przez kolejnych czytelników (wówczas przedłużenie nawet o kilka dni jest niemożliwe).

     Limity przedłużeń:

 • książki i audiobooki – wszystkie przedłużenia maksymalnie 2 x po 14 dni od regulaminowego terminu zwrotu.
 • W przypadku nieoddanych tytułów , po upływie 1 miesiąca naliczana jest kara w wysokości 0,10 zł za każdy dzień zwłoki, za każdy wypożyczony wolumin.

Zobowiązania finansowe należy uregulować w następujący sposób:

 • zwrócić przetrzymane zbiory bezpośrednio do filii, w której były one wypożyczone (pozwoli to zatrzymać narastanie opłaty za przetrzymanie)
 • po wcześniejszym kontakcie z bibliotekarzem wpłacić należność bezpośrednio w filii lub na numer konta bankowego

 

UWAGA! Dopóki wypożyczone pozycje nie zostaną zwrócone, kara cały czas rośnie! W sytuacjach szczególnych czytelnik może wystąpić z pisemną prośbą o zmniejszenie lub rozłożenie na raty zadłużenia do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku, Osiedle Przylesie 7.

W przypadku uszkodzenia lub zagubienia dzieła Czytelnik jest zobowiązany:

 • odkupić takie same tytuły
 • jeśli odkupienie jest niemożliwe Czytelnik płaci ekwiwalent pieniężny ustalany każdorazowo przez bibliotekarza w wysokości nie niższej od aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego dzieła
 • Książki i inne media należy oddawać tylko w filii, w której zostały one wypożyczone

GBP w Czerwonaku nie prowadzi wypożyczeń między filiami. Aby wypożyczyć wybraną pozycję, należy udać się do filii, w której się ona znajduje.

Obsługa konta czytelniczego

 • wejdź na stronę www.biblioteka.czerwonak.pl
 • w prawym, górnym rogu strony znajduje się ZALOGUJ kierujące do okna logowania do konta bibliotecznego
 • w miejscu login wpisz numer karty bibliotecznej (znajdziesz go pod kodem kreskowym na karcie) w miejscu HASŁO wpisz swój numer PESEL
 • wybierz ZALOGUJ lub ENTER.

Po zalogowaniu

 • wybierz kolejno MOJE KONTO-USTAWIENIA-KONTO
 • wybierz HASŁO a następnie zapisz.
 • Aby przedłużyć termin zwrotów można:

  -telefonicznie

  -osobiście

  – wysyłając maila na adres biblioteki bądź odpowiedzieć na maila, wysyłanego przez bibliotekę.

  UWAGA!

  • Zbiory, których termin oddania chcemy przedłużyć, nie mogą być przetrzymane, a konto nie może być obciążone żadnymi zaległościami finansowymi.
  • Pozycje zarezerwowane przez innych czytelników nie podlegają przedłużeniom. Przy próbach przedłużenia pojawia się wtedy komunikat „Egzemplarz posiada zamówienia” .

Po zalogowaniu się

 • odszukaj interesującą Cię pozycję w katalogu
 • wybierz filię, w której chcesz złożyć zamówienie
 • wybierz ZAREZERWUJ

 

Jeśli rezerwacja się powiodła pojawi się komunikat: Zarezerwowałeś/aś egzemplarz następnie oczekujemy na powiadomienie e-mailowe o rezerwacji ze swojej biblioteki.

 

UWAGA! Zamówienie można złożyć tylko na te pozycje, które nie są wypożyczone bądź zamówione przez innych czytelników.

 • Zaloguj się na konto czytelnika , wybierz opcję HISTORIA WYPOŻYCZEŃ.
 • Blokada konta może być nałożona z wielu powodów. Uniemożliwia ona wypożyczanie, przedłużanie terminów zwrotu i składanie zamówień.
  W przypadku jej wystąpienia należy skontaktować się w którąkolwiek filią GBP Czerwonak.

Przedłużenia można dokonywać wyłącznie przed upływem terminu zwrotu, wyznaczonego w dniu wypożyczenia w następujący sposób:

 • bezpośrednio w bibliotece
 • telefonicznie
 • mailowo

UWAGA! Zbiory, których termin zwrotu chcemy przedłużyć, nie mogą być zamówione przez kolejnych czytelników (wówczas przedłużenie nawet o kilka dni jest niemożliwe).

     Limity przedłużeń:

 • książki i audiobooki – wszystkie przedłużenia maksymalnie 2 x po 14 dni od regulaminowego terminu zwrotu.
 • Informacja jest przesyłana drogą elektroniczną na podany w czasie rejestracji adres mailowy.

W takiej sytuacji należy zwrócić zbiory do filii bibliotecznej, w której zostały wypożyczone i uregulować ewentualne zaległości finansowe, a jeśli nie będzie dalszych zamówień na dane pozycje, wypożyczyć je ponownie

PKO BP 64 1020 4027 0000 1902 1396 8971.