Karta rejestracyjna biblioteki

5 marca 1948 roku W Rejestrze Bibliotek pod numerem 73 została zarejestrowana Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku.

Początki rozwoju życia kulturalnego po II Wojnie światowej były niezwykle trudne, prawie wszystkie książki były zniszczone, w tak trudnych warunkach przystąpiono do organizowania sieci bibliotek w naszej gminie. Rozpoczęto od zbiórki książek wśród społeczności gminy, z magazynów fabryki papieru zebrano dodatkowo ok. 1000 książek i na podstawie tego księgozbioru zarejestrowano naszą bibliotekę.

Na przestrzeni lat zmieniła się jej nazwa, struktura organizacyjna i zasięg oddziaływania. Jej dzieje to przede wszystkim rozbudowa sieci bibliotecznych, starania o lokale, zdobywanie środków na zakup książek, sprzętu, w tym komputerów. Po wielu latach starań stworzony został obecny model bibliotek publicznych w Gminie Czerwonak.