"Spotkanie z Kresami”

 

Dniu 11 lutego 2020r. w filii w Owińskach odbyła się prelekcja pt. „Spotkanie z Kresami”

Prelekcję poprowadził Pan Marek Szpytko z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich z Poznania. Seniorzy z dużym zainteresowaniem wysłuchali

ciekawych informacji o dawnych ziemiach polskich oraz teraźniejszej pomocy udzielanej przez Pana Marka, małym szkołom polskim na tych terenach. Były interesujące slajdy i filmy. Prelekcji towarzyszyła wystawa książek o tematyce kresowej. Słuchacze chętnie zapoznali się z literaturą związaną z tematem prelekcji.

Skip to content