Historia Biblioteki

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku sięga korzeniami lat międzywojennych, a nawet lat jeszcze wcześniejszych bo przełomu XIX i XX wieku, kiedy to zaostrzyła się walka narodowościowa w całym zaborze pruskim. Najważniejszym zadaniem biblioteki stała się praca kulturalno-oświatowa mająca za zadanie obudzić świadomość narodową Polaków, oraz pielęgnację polskich tradycji historycznych i kulturalnych. Obowiązek ten przejęły również różnego rodzaju towarzystwa, oraz Związki Zawodowe i Społeczne.

W 1898 roku, mieszkaniec Czerwonaka Szczepan Krauze z Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu, przywoził polskie książki, które w tajemnicy przed zaborcami wypożyczał mieszkańcom Gminy Czerwonak. Wypożyczaniem polskich książek zajmował się również właściciel piwiarni pan Jakubowski.

Początki rozwoju życia kulturalnego po II Wojnie światowej były niezwykle trudne, prawie wszystkie książki były zniszczone, w tak trudnych warunkach przystąpiono do organizowania sieci bibliotek w naszej gminie. Rozpoczęto od zbiórki książek wśród społeczności gminy, z magazynów fabryki papieru zebrano dodatkowo ok. 1000 książek i na podstawie tego księgozbioru zarejestrowano naszą bibliotekę.

W 1954 roku, skutkiem podziału administracyjnego gminy, Gminna Biblioteka Publiczna została przerejestrowana na Gromadzką Bibliotekę Publiczną obsługującą trzy gromady: Czerwonak, Owińska i Wierzonkę. W maju 1956 roku kierownikiem biblioteki została Zofia Poznańska, zasłużony działacz na rzecz regionu, autorka Kroniki Czerwonaka, która aktywnie pielęgnowała polską kulturę i rozwijała życie towarzyskie, poprzez organizowanie amatorskich przedstawień teatralnych, jak również spotkań autorskich.

W powojennej historii Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku funkcjonuje już od przeszło półwiecza. Na przestrzeni tych lat zmieniła się jej nazwa, struktura organizacyjna i zasięg oddziaływania. Początkowo Biblioteki były Publiczne, następnie Gromadzkie, a od 1975 roku do chwili obecnej jako Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku. Jej dzieje to przede wszystkim rozbudowa sieci bibliotecznych, starania o lokale, zdobywanie środków na zakup książek, sprzętu, w tym komputerów. Po wielu latach starań stworzony został obecny model bibliotek publicznych w Gminie Czerwonak.

Lata 90-te przyniosły zmiany w strukturze bibliotek, ciężar utrzymania i prowadzenia bibliotek spoczął na gminach w ramach zadań własnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku, swoje lokum zmieniała trzykrotnie. Najpierw trafiła do ciasnego, zimnego pomieszczenia na ul. Szkolnej 1, w roku 1990 przeniesiono księgozbiór do pomieszczeń piwnicznych na osiedle Przylesie 1, ówczesne Os. 40-Lecia PRL 1, a od roku 1998 do dnia dzisiejszego funkcjonuje w pomieszczeniach bibliotecznych na osiedlu Przylesie 7a i pełni zadania centrali gminnej sieci bibliotek publicznych. W skład sieci wchodzą filie w Owińskach, Koziegłowach i Bolechowie.

Biblioteka dysponuje czytelnią, oraz wypożyczalnią dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Gromadzony przez lata księgozbiór stanowi dużą wartość materialną, jak i duchową. Księgozbiór wzbogacają wydawnictwa encyklopedyczno-informacyjne, słowniki, albumy, audiobooki oraz czasopisma. Gromadzimy dokumentację bieżących wydarzeń (D.Ż.S.) dotyczących naszej gminy w postaci albumów fotograficznych, kronik, wycinków prasowych.

Spotkania z ciekawymi ludźmi

Biblioteka w Czerwonaku jest również miejscem, w który czytelnik może spotkać swojego ulubionego autora czy artystę. Do tej pory, bibliotekę główną oraz filie zaszczycili swoją obecnością m.in. Krystyna Feldman, Arkady Fiedler, podróżnik Krzysztof Petek, autorka książek dla młodzieży i do‑rosłych Barbara Kosmowska, Eliza Piotrowska, poeta i prozaik Jan Paweł Krasnodębski, Małgorzata Musierowicz, Joanna Papuzińska, Jerzy Grupiński, Gerard Górnicki, Andrzej Maleszka, Lech Kono‑piński, Emilia Waśniowska, Łucja Danielewska, Tadeusz Piszczek, Michał Grudziński, Jacek Kryg, Łukasz Wierzbicki, Jerzy Struk, Iwona J. Walczak, Jolanta Schwalbe, Marek Rezler, Nikos Chadzini‑kolau, Joanna Opiat–Bojarska, Ryszard Ćwirlej, Olga Rudnicka czy Krzesimir Dębski

Konkursy

Biblioteka organizuje liczne konkursy. Cyklicznie odbywają się konkursy z okazji dnia misia czy konkursy poetyckie. W 1998 roku biblioteka ogłosiła skierowany dla wszystkich mieszkańców gminy, konkurs pla‑styczny „Mój Ex– Libris”. Sukces konkursu był niebywały, zgłoszono 180 prac. Konkursowi towarzyszyła wystawa „Ekslibrisy Bibliotek Publicznych w Polsce”, udostępniona przez Wojewódzką Biblio‑tekę Publiczną w Poznaniu.

Organizujemy liczne akcje, mając na celu promocje czytelnictwa i przybliżenie biblioteki czytelnikowi. W 2015 roku zaprosiliśmy do siebie siebie Książkobus z wydawnictwa Media Rodzina. Angażujemy się w akcje takie jak „Jak nie czytam jak czytam”, „Mała Książka Wielki Człowiek” ‘ „Dzień Głośnego Czytania” czy „Odjazdowy Bibliotekarz”.

Od 2013, co roku biblioteka bierze udział w obchodach Dni Gminy Czerwonak, spotykając się z czytelnikami w plenerze, a także zachęcając nowe osoby do zapisania się. Wydarzeniu towarzyszą: akcja bookcrossingowa, konkursy literackie i plastyczne dla dzieci.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku co roku, włącz się w zainaugurowaną przez Prezydenta RP akcję „Narodowe Czytanie”. Wspólnie z czytelnikami i zaproszonymi gości czytamy klasykę literatury polskiej m.in „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, „Lakę” Bolesława Prusa, „Wesele” Stanisław Wyspiańskiego czy  „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

W 2021r. na zasłużoną emeryturę odeszła wieloletnia dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku, Renta Laskowska. Szefowała tej instytucji 32 lata.

Nasz księgozbiór liczy obecnie ponad 25 000 woluminów, z czego ponad 1500 to audiboooki.  

Na przestrzeni lat Biblioteka Gminna utworzyła trzy filie biblioteczne, w Koziegłowach, w Owińskach i w Bolechowie.

Pracownicy:  

Ewa Małyszka-Sydoruk – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku

Maciej Posanow – księgowy

Dorota Jóźwiak – bibliotekarz  

Agnieszka Jopp – bibliotekarz

Aleksandra Komajda-Momot – bibliotekarz

 • Historia koziegłowskiej biblioteki rozpoczęła się 1 września 1976 roku, kiedy na posesji Pana Zbigniewa Szymanowicza, ówczesnego sołtysa Koziegłów otwarto filię biblioteki w Czerwonaku. Funkcję bibliotekarki do 1990 roku pełniła tam Pani Kazimiera Szymanowicz.

  W 1990 roku biblioteka została przeniesiona do jednego z pomieszczeń nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej. W marcu 1991 roku bibliotekarzem placówki została Pani Hanna Kaczmarek. Swoją funkcję pełniła z zaangażowaniem i pasją, organizując liczne wydarzenia promujące czytelnictwo, a także przybliżające twórczość mieszkańców naszej gminy.  

  Obecnie  

          
  W 2016 roku filia w Koziegłowach na swoje 40-lecie otrzymała nowoczesną siedzibę w Centrum Kultury i Rekreacji. Równocześnie na zasłużoną emeryturę przeszła Pani Hanna Kaczmarek.      

  Księgozbiór obejmuje literaturę dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W nowej siedzibie znalazło się miejsce na audiobooki dla dorosłych i dzieci. Posiadamy urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Biblioteka oferuje również dostęp do Internetu, drukarek, a także usług kserograficznych.

  Nasz księgozbiór liczy obecnie ponad 21 000 woluminów, z czego ponad 1200 to audiboooki.  Bibliotekarki starają się sprostać wymaganiom i różnym gustom swoich czytelników. Zakupujemy nowości, kontynuujemy cieszące się ogromną popularnością serie, staramy się zapewnić dostęp do klasyki literatury.

  W koziegłowskiej bibliotece działają Dyskusyjne Kluby Książki dla dorosłych i młodzieży.

  Organizujemy liczne spotkania autorskie. Naszymi gośćmi byli m.in. Olga Rudnicka, Anna Kamińska, Joanna Opiat-Bojarska, Ryszard Ćwirlej, Krzesimir Dębski, Piotr Bojarski.

  Dla najmłodszych przeprowadzamy lekcje biblioteczne, które przybliżają dzieciom tematykę książki i biblioteki już w wieku przedszkolnym.

  Przeniesienie biblioteki do Centrum Kultury i Rekreacji otworzyło również możliwość organizowania wystaw twórczości mieszkańców Gminy Czerwonak i nie tylko.

  Pracownicy:        

  Katarzyna Kiełbasińska – bibliotekarz  

  Dagmara Więckowska – bibliotekarz

 • Filia w Owińskich powstała  w roku 1974, pierwotnie mieściła się przy ulicy Poznańskiej a pieczę nad księgozbiorem sprawowała pani Urszula Surma. Następną lokalizacją filii była ulica Polna, a bibliotekarzem aż do roku 2005 był pan Franciszek Kaczmarek. Aktualnie, od 30 września 2005 roku biblioteka mieści się  przy ulicy Poprzecznej 12 A. W dużym, nowoczesnym i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynku, na czytelników czeka 16000 pozycji literackich, w tym też audiobooków i czasopism.

  Nasza filia w Owińskach to nie tylko bogaty księgozbiór, ale również miejsce wielu spotkań i wydarzeń kulturalnych. Od samego początku kreatywnie wspiera nas pan Henryk Kijanowski- a jego dzieła (obrazy i rzeźby) można podziwiać przy okazji wizyt w bibliotece.  To właśnie przy filii w Owińskach prężnie działa Klub Impresja- zrzeszający naszych lokalnych artystów. Już wielokrotnie odbywały się tutaj wystawy i spotkania uczestników Klubu, podczas których w miłej i przyjaznej atmosferze artyści mogą wymieniać się własnymi doświadczeniami i wzajemnie inspirować.

  Filia w Owińskach to także miejsce sprzyjające osobom starszym. Chętnie współpracujemy z lokalnymi Klubami Seniora. W bibliotece cyklicznie organizowane są biesiady muzyczno- poetyckie, podczas których seniorzy mogą prezentować wybrane przez siebie utwory. Jesteśmy otwarci również na współpracę z sąsiadującą z nami, świetlicę socjoterapeutyczną, Warsztatami Terapii zajęciowej, Zespołem Szkolno- Przedszkolnym oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. Oferujemy lekcje biblioteczne, zajęcia i imprezy okolicznościowe. W bibliotece można również skorzystać ze sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu, dysponujemy też ksero i drukarką. Aktualnie funkcje bibliotekarek pełnią: Anna Rudek i Izabela Nowak.

  Pracownicy:        

  Izabela Nowak – bibliotekarz  

  Anna Rudek – bibliotekarz

Historia

Gminna Biblioteka Publiczna – Filia w Bolechowie swoją działalność rozpoczęła 1 grudnia 1982 roku, a do jej otwarcia przyczynił się pan Józef Walkowski, który też na początku bibliotekę prowadził. Zbiory mieściły się w baraku, niedaleko Fabryki Ogumienia „Stomil” (dzisiejszy „York”). W latach 1988 – 1991 księgozbiorem opiekowała się pani Maria Krystyna Miłosz. Biblioteka nadal swoją siedzibę miała w barakach, w sąsiedztwie kawiarni. Czytelnikami biblioteki byli głównie mieszkańcy Bolechowa  i Promnic. Placówka była otwarta codziennie po 4 godziny. Uzupełnianiem księgozbioru zajmowała się biblioteka w Czerwonaku. Użytkownicy mogli skorzystać z z literatury pięknej, popularnonaukowej, a dzieci i młodzież z lektur. Warunki lokalowe nie były zadowalające. Latem  w bibliotece było gorąco, zimą pomieszczenie trzeba było dogrzewać. Księgozbiór nie był dobrze zabezpieczony, toteż w 1990 roku dokonano kradzieży najcenniejszych zbiorów (encyklopedii i słowników) Po inwenturze książki zostały zabezpieczone przez pracownika, a następnie dostarczone do szkoły. W budynku szkoły biblioteka funkcjonuje od września 1991 roku, a bibliotekarzem jest mgr Małgorzata Więckowska. Księgozbiór stale się powiększał i dlatego filia zmieniała kilka razy swoją siedzibę. Po ostatnim remoncie w szkole i zmianie ogrzewania z węglowego na gazowe wyremontowane zostały pomieszczenia po kotłowni i przeznaczone na bibliotekę.

Dzień dzisiejszy

W swoich zbiorach (które liczą ponad 12 000 voluminów) biblioteka posiada bogatą ofertę lektur, książek popularnonaukowych, słowników, albumów, a przede wszystkim literatury pięknej. Oprócz książek biblioteka gromadzi audiobooki, czasopisma, płyty CD oraz dokumenty życia społecznego.

Pomieszczenie biblioteki (72m² powierzchni) to wypożyczalnia i czytelnia z 10 miejscami dla czytelników.

Obecnie zarejestrowanych jest ponad 390 czytelników, którzy często odwiedzają placówkę.

Godziny otwarcia biblioteki pozwalają na korzystanie ze zbiorów zarówno dzieciom i młodzieży uczącej się, jak i osobom dorosłym. Z racji funkcjonowania biblioteki w budynku szkoły, uczniowie mają nieograniczony dostęp do zbiorów. Dzięki bogatemu księgozbiorowi  mogą przygotować  się do konkursów szkolnych, rejonowych, powiatowych i wojewódzkich z różnych dziedzin.

Biblioteka jest całkowicie skomputeryzowana, czytelnicy mogą korzystać z katalogu on – line, zarówno poszukując książki, jak i rezerwując je.

Propozycje

Oprócz udostępniania księgozbioru biblioteka wprowadza najmłodszych czytelników w świat książki organizując:

 cykliczne imprezy:

 • „W świecie baśni Andersena” (kwiecień)
 • pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelnika biblioteki (maj),
 • Święto Biblioteki (maj),
 • Dzień Pluszowego Misia (listopad),
 • lekcje biblioteczne, na których dzieci i młodzież poznają zbiory i sposoby ich ustawienia, pracę bibliotekarza, rodzaje bibliotek, obowiązujące regulaminy itp.

wystawy:

 • okolicznościowe (książki o tematyce związanej z misiem, poezja Waśniowskiej, „Jakie książki czytali nauczyciele, kiedy byli dziećmi”, „Przedmioty pozostawione przez czytelników w książkach”),
 • świąteczne (z okazji Dnia Niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia),
 • tematyczne (np. Hobby naszych czytelników, Zakazane książki).
Konkursy

Zapraszamy chętnych do udziału w konkursach czytelniczych, recytatorskich, plastycznych. Niektóre z nich mają już długą historię, np. „Baśniowy Mistrz Czytania” i „Misiolandia”. Czytelnicy biorą również udział w konkursach organizowanych przez różne instytucje np. szkoły, centra kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną itp.

Wydarzenia

Biblioteka włącza się aktywnie w kalendarz imprez szkolnych i ogólnopolskich akcji np. Przerwa na czytanie – „Kinder mleczna kanapka”. Od dwóch lat uczestniczymy w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, od trzech bierzemy udział w „Narodowym Czytaniu”, od kilku lat spotykamy się z wiernymi fanami książek i rowerów podczas rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz”, zbieramy książki dla dzieci przebywających w szpitalach (akcja zaczytani.org). Spotykamy się z autorami książek (w progach naszej biblioteki gościli, między innymi – Włodzimierz Ścisłowski, Stanisław Leon Machowiak, Emilia Waśniowska, Andrzej Górny, Jerzy Grupiński, Stanisława Łowińska, Ewa Najwer, Wioletta Piasecka, Ewa Nowak, Maria Magdalena Pocgaj, Paweł Beręsewicz, Joanna Papuzińska  i Elżbieta Krygier – Butlewska, Barbara Kosmowska),  organizujemy teatrzyki dla najmłodszych, wymieniamy się książkami podczas bookcrosingu.

Czytelnicy biorą aktywny udział w różnorodnych wydarzeniach promujących  czytelnictwo np.  w Ogólnopolskich Wyborach Książek, decydując o zakupach książek do biblioteki.

Dzięki uczestnictwu w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” regularnie wzbogacamy nasze zbiory o nowości wydawnicze, po które chętnie sięgają czytelnicy.

W roku bieżącym, z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, włączyliśmy się do obchodów poprzez zorganizowanie Korowodu Niepodległości, który przeszedł ulicami naszych wiosek. W bibliotece można obejrzeć wystawę książek, ilustracji, poświęconą tej tematyce, pt. „Droga do niepodległości”.

Jedną z ważniejszych uroczystości w maju, w czasie Tygodnia Bibliotek, jest pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelnika. Dzieci rozwiązują zagadki, rozpoznają książki z biblioteki, poznają drogę książki od autora do czytelnika. Po złożeniu przyrzeczenia, pani dyrektor dokonuje aktu pasowania. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymuje dyplom i upominek.

Hucznie obchodzimy „ Dzień głośnego Czytania”. Młodzież, rodzice, zaproszeni goście czytają dzieciom swoje ulubione książki z dzieciństwa.

Fotografie upamiętniające różne działania podejmowane przez bibliotekarza można obejrzeć w prowadzonej kronice biblioteki oraz na stronie www.

Pracownicy:

 Małgorzata Więckowska– bibliotekarz