Stephen M Johnson „Style charakteru”

Ludzki mózg, osobowość i charakter był przedmiotem zainteresowań już w czasach starożytnych. Hipokrates wysuwał tezy dotyczące tego, w jaki sposób funkcjonują ludzie pod względem charakterologicznym, wyróżniając już wtedy cztery typy osobowości. Mimo, że od epoki Hipokratesa minęło już wiele wieków, naukowcy nadal starają się odpowiedzieć na pytania: Dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy? Czy mamy realny wpływ na to, jakimi schematami się kierujemy? A może jest to całkowicie poza naszą kontrolą?

Stephen Johnson w „Stylach charakteru” dokonuje bardzo szczegółowej analizy typów ludzkiego charakteru. Dokładnie wyjaśnia przyczyny powstawania pewnych mechanizmów, które kształtują się już  wieku wczesno niemowlęcym. Czytelnik zapoznaje się z teorią charakterologiczno- rozwojową, w szczególności z założeniami związanymi z problematyką przywiązania i więzi. Następnie poznaje  już konkretne style charakteru- a także (a może przede wszystkim) trudności, z jakimi borykają się osoby reprezentujące dany styl.

Charakter i osobowość to konstrukt, który posiadamy wszyscy, naturalnym zatem jest, że chcemy rozumieć lepiej zarówno siebie, jak i osoby, którymi się otaczamy. Nie ukrywam, że książka wcale nie jest napisana w lekki sposób, a przeczytanie jej zajmie Wam nieco czasu, wymaga też sporej koncentracji, mimo to uważam, że warto po nią sięgnąć. Ostatecznie analiza własnego „self” nigdy nie jest straconym czasem.

Dostępna w filii w Owińskach.

Izabela Nowak

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku

Skip to content